Kovoobrábění a zakázková výroba


Nabízíme naše výrobní kapacity pro opracovnání nebo zpracování kovových a ocelových dílů.

Nenabízíme pouze kompletní výrobky, ale můžeme se podílet jako subdodavatelé na vašich výrobcích. K dispozici máme strojní zařízení pro malosériovou výrobu:

  • Stříhání plechu do síly 6,3 mm
  • Ohýbání plechu o kapacitě 2/2000 mm
  • Vrtání otvorů až do průměru 100 mm
  • Svařování v CO2 atmosféře
  • Soustružení
  • Frézování
  • Triskání
  • Lakování

Dále zajišťujeme dílčí operace nebo kompletní dodávku výrobku včetně výkresové dokumentace.

Naše vlastní produkce zahrnuje především speciální manipulační prostředky a zařízení. Mnohaleté zkušenosti nabyté při řešení požadavků zákazníků nám umožňují komplexní přístup k řešení zadaného problému. Díky tomu jsme schopni řešit i jiné, než manipulační požadavky zákazníka.

Návrhy komplexních řešení jsou v první fázi modelovány v 3D softwaru SolidWorks, kde na zákazníkem zaslaných modelech, nebo modelech vytvořených na základě podkladů, je zkoušena funkčnost navrženého zařízení.

V případě potřeby může být součástí dodání celého výrobku Prohlášení o shodě, Návod k použití, či jiné potřebné doklady.

Naše nabídka směřuje hlavně k zákazníkům, kteří požadují kusouvou nebo malosériovou výrobu.

V případě potřeby je možno výrobek podrobit zátěžové zkoušce na našich zkušebních stolicích.